Goed nieuws! Vanaf 11 mei is de praktijk weer geopend.

Op 6 mei 2020 het goede nieuws dat ondernemers met contactberoepen hun deuren weer mogen openen als ze zich houden aan bepaalde richtlijnen. Het Corona virus is dusdanig onder controle dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Sinds 11 mei bent u daarom weer van harte welkom. Graag informeer ik u over de maatregelen die oefentherapie Cesar Wierden hanteren. Om de veiligheid zo veel mogelijk te kunnen waarborgen en het risico tot een minimum te beperken, vraag ik ook van u om u aan bepaalde richtlijnen te houden zodat de praktijk een plek is waar iedereen die gezond is met een gerust hart heen kan gaan.

Regels waar we ons aan houden in de praktijk:

• We houden waar mogelijk 1,5 meter afstand.

• Er worden geen handen geschud.

• Buiten de praktijk staat desinfectiemiddel om uw handen schoon te maken.

• U wordt verzocht buiten te wachten totdat u wordt opgehaald.

Van u wordt het volgende gevraagd:

• Neem zo min mogelijk spullen mee en laat uw sieraden thuis.

• Niezen en hoesten doet u in uw elleboog (Heeft u deze klachten, meldt u dan af en blijf thuis);

• Kom, zover het kan, alleen naar de praktijk.