Geen verwijzing meer nodig voor oefentherapie

De oefentherapeut wordt direct toegankelijk voor patiënten. Dat wil zeggen dat een patiënt niet langer een verwijzing van de (huis)arts nodig heeft voor oefentherapie.

Minister Klink had het voorstel in maart 2008 gedaan en sinds 1 juli 2008 is directe toegankelijkheid mogelijk. U heeft nu dus geen verwijzing meer nodig van arts of specialist voor vergoeding van de behandelingen door de zorgverzekeraar.

Wanneer u klachten heeft die samenhangen met houding en beweging, weet u zelf vaak wat u nodig heeft. Voor veel van u is oefentherapie Cesar/Mensendieck de aangewezen behandeling.

Wanneer u zich aanmeld, wordt u eerst zorgvuldig ‘gescreend’ en aan de hand van de screening doen de therapeut een onderzoek. De screening en het onderzoek moeten aan het licht brengen wat uw klachten precies inhouden of u met uw klachten bij de oefentherapeut aan het juiste adres bent. Deze stappen zijn dus heel belangrijk. Van de screening en het onderzoek wordt een verslag gemaakt voor u en uw huisarts met een behandeladvies. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn, moet dat natuurlijk zo snel mogelijk duidelijk zijn. In dat geval zal u het advies krijgen alsnog contact op te nemen met uw arts. Dus ga bij twijfel over de aard of de ernst van de klacht eerst naar uw huisarts.

Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van de directe toegang oefentherapie Cesar/Mensendieck.

U kunt zowel telefonisch als via de email een afspraak maken voor de screening. Ook bij vragen over de directe toegang of andere zaken kunt u contact opnemen.